زن‌کشی جراحان مرد بیش از جراحان زن

«دختر و پسر نداره» این کلیشه زیبای اخلاقی را از زبان والدینی می‌شنویم که سلامت نوزاد از هر چیزی برایشان مهم‌تر است، «زن و مرد نداره» این باور درست را هم از کسانی می‌شنویم که برای نمونه کرسی‌های دانشگاهی را برازنده فرد متخصص‌تر می‌دانند.