کارخیر؛ لذت‌بخش‌تر از قهرمانی

موفقیت در زندگی، ورزش، هنر و اشتیاق به انجام امور نیکوکارانه در هر شرایط را حاصل اجرای اصول تربیتی خاص در خانواده توسط پدر و مادرش می‌داند؛ اصولی که او را به سوی ورزش در رشته‌های مختلف و البته هنر، از خیاطی تا موسیقی، سنتی سوق داد.