نقل‌قول/سعید صالح

مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش: کمیسیون آموزش با پیشنهاد تسری قانون «ممنوعیت مدرسه‌داری برای مسئولان کشور» موافق است و باید منتظر بمانیم تا ببینیم طرح نمایندگان مجلس پیرامون تعارض منافع، در صحن علنی هم رأی می‌آورد یا خیر.