13
شنبه 4 دی 1400
شماره 8396
جامعه 2
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
پای گذاشتن در دوره سالمندی برای افرادی که دارای فرزند هستند با تلاقی احساسات مختلف همراه است چرا که جدا شدن فرزندان از خانواده، همانقدر که می‌تواند در دسته تغییرات مثبت تفسیر شود برای برخی از والدینی که در دوره میانسالی و سالمندی به‌سرمی‌برند، قابل پذیرش نیست و حتی ممکن است که آنها را درگیر سندرومی به‌نام سندروم آشیانه خالی کند.
وقتی صحبت از آمادگی در برابر زلزله می‌شود، اغلب افراد یاد اقداماتی می‌افتند که درصورت وقوع زمین‌لرزه برای محافظت از خود باید انجام دهند اما مهم‌ترین بخش آمادگی در برابر زمین‌لرزه و دیگر بلایای طبیعی، زمانی است که هنوز این وقایع رخ نداده‌اند.

دست‌انداز شیطان‌

خریداران خودرو در بزرگراه کرج-تهران از کجا آمده‌اند و چگونه شما را فریب می‌دهند؟
همه کسانی که محکوم به رفت‌و آمد در بزرگراه تهران -کرج هستند، حتما چندبار از حضور یکباره پیاد‌گانی وسط بزرگراه، شوکه شده‌اند. حضور اتفاقی جوانانی در ظهر جمعه که یکباره وسط بزرگراه، حدفاصل ایستگاه ایران‌خودرو تا چیتگر ظاهر می‌شوند، با دست شما را به سمت کناره اتوبان هدایت می‌کنند و می‌خواهند خودروی زیر پایتان را بخرند.