مدیریت یکپارچه هوشمند تنها راهکار مدیریت پایتخت

دنیای امروز با توجه به تغییرات سریع با چالش‌های فراوانی روبه‌رو شده به‌طوری‌که دیگر نمی‌توان مشکلات را با شیوه‌های سنتی و روش‌های غیرعلمی حل کرد. امروزه مدیران شهری در سراسر جهان به‌منظور مقابله خردمندانه با مسائل شهرها و توسعه پایدار آنها به سمت مدیریت یکپارچه شهری حرکت کرده‌اند