خبرهای‌کوتاه/افزایش تصادفات در سیستان‌و‌بلوچستان

مدیرکل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان از اینکه بالاترین آمار فوتی‌های حوادث ترافیکی پارسال کشور به این استان اختصاص یافته است، گفت.