نقل‌قول‌خبر/غلامحسین محسنی‎اژه‌ای رئیس قوه قضاییه

خداوند به ما توفیق دهد که بتوانیم در سنگر قوه‌قضاییه دست مفسدان و تطاول‌کنندگان به جان، مال و حقوق مردم و نظام اسلامی را کوتاه کنیم.