جنگ دوم جهانی

کتاب «جنگ دوم جهانی» اثر فرانکو باندینی را سعید کنعانی به فارسی برگردانده و از سوی انتشارات نگارستان کتاب راهی بازار نشر شده است. باندینی، روزنامه‌نگار و نویسنده اهل سیه‌نا که در سال 2004درگذشت، بیش از 40سال خبرنگار بود.