نوسان بازارها در فصل بهار

آمارها نشان می‌دهد سهامداران در فصل بهار، بازدهی کمتری از نرخ تورم به‌دست آورده‌اند، اما میزان رشد قیمت در بازار سکه بیش از نرخ تورم بوده است.