واکنش شرکت ملی سرب و روی به گزارش «جیوه قاتلی در سایه پسماندهای زنجان»
در پی انتشار گزارشی با عنوان «جیوه قاتلی در سایه پسماند‌های زنجان» که در تاریخ 4دی‌ماه سال‌جاری در صفحه زیست‌بوم روزنامه همشهری منتشر شد، شرکت ملی سرب و روی زنجان جوابیه‌ای به روزنامه همشهری ارسال کرد که متن کامل آن در ذیل می‌آید: