19
سه شنبه 1 بهمن 1398
شماره 7863
درنگ2
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

این ره که تو می‌روی به خانه نمی‌رسد

گفت‌وگو با بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن
خرید خانه آرزویی است که شاید تا همین چند سال پیش، مردم امید داشتند با تکیه بر تمام پس‌اندازشان و وام‌های مسکن، رنگ و بوی واقعیت به آن ببخشند، اما جهش یکباره قیمت مسکن، تمام آرزوهای مستأجرین را نقش بر آب کرد.
درحالی‌که بازار مسکن در رکود غیرتورمی به سر می‌برد و متقاضیان توان مالی ورود به این بخش را ندارند، افزایش سقف وام مسکن به مرحله اجرا رسیده است.
آیا امروز با پس‌انداز و وام می‌شود خانه‌دار شد؟

در حسرت یک‌سرپناه...

گزارش میدانی درباره فاصله دهک‌های مختلف درآمدی با خرید خانه
اگر ارثیه مادری نداشته باشی، اگر پدرت خانه کلنگی‌اش را به‌خاطر بچه‌هایش نکوبد و نسازد، اگر تا سال 96خانه نخریده باشی یا اگر درآمد ده‌ها میلیون تومانی نداشته باشی، چطور می‌خواهی خانه‌دار شوی؟