20
سه شنبه 1 بهمن 1398
شماره 7863
کتاب
23023614
02123023902
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
بر این باورم و این باور، یقینی است برایم که هر شکلی از روزنامه‌نویسی در رخ‌بندی‌های مختلف مثل مقاله، یادداشت، مصاحبه، خبر و گزارش چون مخاطب هدفش مخاطب فراگیر است، عموماً و به ناچار باید به دراماتیزه‌کردن آن پیام و گزارش یا خبر تن بدهد؛ یعنی شخصیت اصلی در گزارش‌ها و مصاحبه‌ها و... برای اینکه مخاطب را از آن خود کند، قطعاً و یقیناً باید ساختاری داستانی و روایی به‌خود بگیرد تا کشش لازم را برای جذب مخاطب و همراه‌کردن او داشته باشد؛ درست به‌مثابه یک داستان کوتاه یا بلند.

جادوگر وقایع یا وقایع‌نگار جادو؟

یادداشت‌های مطبوعاتی و پشت صحنه‌ رمان‌های گابریل گارسیا مارکز با عنوان «رسوایی قرن» به‌تازگی منتشر شده است
انتشار گزیده‌ای از نوشته‌های مطبوعاتی گابریل گارسیا مارکز مهم است، چون شاید پرده از راز سبک رئالیسم جادویی این نویسنده سرشناس بر‌دارد.