18
سه شنبه 1 بهمن 1398
شماره 7863
درنگ
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
وام مسکن تقریبا کارکرد خود را از دست داده است. اگر همین الان به پول برای خرید خانه نیاز داشته و پایتخت‌نشین باشید، به واسطه اوراق تسه می‌توانید تنها حدود 20درصد ارزش یک خانه 70متری در پایتخت، وام بگیرید.
چند نوع وام برای خرید مسکن وجود دارد؟

راه‌های خانه‌دارشدن

​​​​​​​مالکیت خانه از نگاه روانشناسان شکلی از خود‌ابرازی و بیان خویشتن است. انسان‌ها به‌دنبال مکانی هستند که به آن تعلق داشته باشند و در آن احساس امنیت کنند و تمام تلاش خود را می‌کنند مکانی را برای تعلق یافتن انتخاب کنند که شایستگی متصل شدن به هویتشان را داشته‌باشد.