10
سه شنبه 1 بهمن 1398
شماره 7863
زنان
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

آقای وزیر به مرخصی زایمان می‌رود

استفاده وزیر محیط‌زیست ژاپن از مرخصی زایمان، با واکنش‌های متفاوتی در این کشور مواجه شده و بسیاری او را به‌خاطر این اقدام تمجید کرده‌اند
شینجیرو کویزومی، یکی از ستاره‌های سپهر سیاست ژاپن که گمان می‌رود نخست‌وزیر بعدی این کشور باشد، هفته گذشته در اقدامی سمبلیک که می‌تواند بدعتی امیدبخش برای پدران معتاد به‌کار در این کشور باشد، اعلام کرد که به‌خاطر تولد فرزندش، برای مدتی از مسئولیت‌هایش به‌عنوان وزیر محیط‌زیست کناره‌گیری می‌کند و به مرخصی زایمان می‌رود.