250شناگاه در شمال کشور برای گردشگران ایمن می‌شود

معاون محیط‌زیست دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید بر اینکه طرح پرچم‌گذاری شناگاه‌های سواحل شمالی و جنوبی کشور باید انجام گیرد، گفت: پایش ۲۵۰ شناگاه و طرح سالم‌سازی در حال انجام است