9
شنبه 18 فروردین 1397
شماره 7353
دانش‌وفناوری
23023629
02123023913
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
سورنا ستاری ، معاون رئیس جمهور در گفت و گو با همشهری راهکارها و برنامه‌های جلوگیری از فرار مغزها را تشریح کرد

بازگشت‌نخبگان با‌رونق استارتاپ‌ها

پیدا کردن وقت مصاحبه میان جلسات مختلف و سخنرانی‌ها و مشغله سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور کاری بسیار سخت و طاقت‌فرساست. او با ۴۶ سال سن علاوه این سمت، رئیس بنیاد ملی نخبگان هم هست و به همین‌خاطر نامش برای خیلی از جوان‌های دانشجو و فعالان حوزه استارتاپ آشناست.