نوبرانه‌ها را نجومی نخرید

کمی مانده به پایان سال گذشته خبر از قیمت سرسام‌آور نوبرانه‌های بهاری در بازار میوه رسید. براساس اخبار آن زمان چغاله بادام با قیمت کیلویی 100هزار تومان در بازار به فروش می‌رسید