عقبگرد از طرح تحول سلامت امکان‌پذیر نیست

طرح تحول، طی سال‌های گذشته خدمات بهداشتی و درمانی را در سطح قابل‌قبولی به مردم ارائه کرده است و در واقع بزرگ‌‌ترین دستاورد طرح تحول سلامت میزان بالای رضایتمندی مردم و عدالت در دسترسی به خدمات بوده است و به همین جهت عقبگرد از این طرح امکان‌پذیر نیست.