14
پنج شنبه 3 بهمن 1398
شماره 7865
جامعه
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

سیل در ناکجاآباد

گزارش همشهری از روستاهای منطقه توتان در استان سیستان و بلوچستان که سیل آن را روی نقشه به خیلی ها نشان داد
گزارش
آب که می‌آید بالا و از تن جداره‌های خشک شده نی‌کپر کوچک‌شان می‌گذرد، آسیه نوزاد چهار روزه‌اش را می‌پیچد لای قنداق سفید، دست 4 فرزند دیگرش را می‌گیرد و می‌رود بالای تپه بلند روبه‌رویی. تپه شنی بود و آنها چند باری در گل گیر کرده بودند.