رکوردشکنی آماری در تجارت پارتیزانی

ارزش صادرات آذرماه 4/8میلیارد دلار بوده که بالاترین رقم ثبت شده برای صادرات در سال98 است
​​​​​​​هرچند تجارت خارجی ایران زیر سایه تحریم‌ها و جنگ اقتصادی با مشکلات متعددی مواجه است؛ اما آمارها نشان می‌دهد با اتکا به توانمندی بخش‌های غیردولتی، شرکای تجاری منطقه‌ای و توسعه مبادلات با همسایگان تا حدودی اثرات تحریم خنثی شده است.