دفاع دولت از طرح گشایش اقتصادی

رئیس‌جمهوری: کسی که به طرح دولت ایراد می‌گیرد لطفا بگوید که راه‌حل چیست. با فحاشی و با ردیف کردن جملات درشت مشکلی از کشور حل نمی‌شود
در شرایطی که مخالفان می‌گویند طرح دولت برای گشایش اقتصادی با استفاده از انتشار اوراق سلف نفتی، بدهکار کردن دولت آینده است، رئیس‌جمهوری دیروز از این طرح دفاع کرد و با بیان اینکه اینها حرف‌های کودکانه‌ای است تأکیدکرد: این حرف‌ها کاملا دروغ و بی‌اساس است.