پول‌های تازه آماده ورود به بورس

نتایج یک پیش‌بینی آماری نشان می‌دهد که جریان ورود پول به بازار سهام در آذر‌ماه شتاب می‌گیرد و این موضوع می‌تواند شاخص بورس را تقویت کند
​​​​​​​آمار‌ها نشان می‌دهد جریان ورود پول تازه به بورس از 20آبان افزایش یافته و همین موضوع منجر به اوج‌گیری شاخص بورس شده است اما نتایج یک بررسی آینده‌نگر نشان می‌دهد که احتمالا روند ورود نقدینگی به بورس در آذر‌ماه با رشد بیشتری مواجه می‌شود.