• چهار شنبه 7 اسفند 1398
  • الأرْبِعَاء 2 رجب 1441
  • 2020 Feb 26
پنج شنبه 24 بهمن 1398
کد مطلب : 95060
+
-

کشف غول دریاچه پس از توفان سیارا

کشف غول دریاچه پس از توفان سیارا

ابردین‌شایر: پس از توفان سیارا که اروپا را درنوردید یکی از افراد محلی در اسکاتلند اسکلتی غول‌پیکر را پیدا کرد که برخی آن‌را متعلق به موجودی می‌دانند که از آن به غول دریاچه نام می‌برند. به‌گزارش دیلی‌میل، جانوری که صاحب این اسکلت است نه‌تنها با اسکلت جانوران آبزی شناخته شده همخوانی ندارد، بلکه 2 استخوان شاخ هم روی سر آن دیده می‌شود. دانشمندان در حال بررسی این اسکلت هستند.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید