20
یکشنبه 28 اردیبهشت 1399
شماره 7944
تئاتر
23023622
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
اسفند سال گذشته سالن‌های تماشاخانه‌های خصوصی میزبان 56نمایش بودند.

تماشاخانه‌های خصوصی در برزخ

بسیاری از مدیران تماشاخانه‌های خصوصی معتقدند تا دولت بخواهد قدم موثری بردارد، نابود شده‌ایم
معضلات تماشاخانه‌های خصوصی مسئله تازه‌ای نیست. شکل عجیب راه‌اندازی تئاتر خصوصی در ایران از همان آغاز، این تماشاخانه‌ها و البته هنرمندان را دچار مشکلات گوناگونی کرد.