دیدار رمضانی دانشجویان با مقام معظم رهبری
با توجه به شیوع کرونا دیدار امسال دانشجویان با رهبر انقلاب امروز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت به‌صورت مجازی و از طریق ویدئوکنفرانس برگزار می‌شود.