10
یکشنبه 28 اردیبهشت 1399
شماره 7944
زنان
1234
1234
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
دسترسی نابرابر به امکانات و فرصت‌ها والیبال زنان را به سایه رانده است

اسپک‌های نیم‌بها

والیبال ایران در سال‌های اخیر به عنوان یکی از قدرت‌های جهان مطرح شده است؛ البته منظور ما در اینجا والیبال مردان است که در جهان اینچنین شناخته شده؛ اما چرا والیبال زنان حتی در سطح آسیا هم مطرح نیست؟ کارشناسان دلایل زیادی را برای این فاصله می‌آورند.