کشف انبار پلی‌استیشن در مخفیگاه دزدان گیم‌نت‌ها

6سارق سابقه‌دار پس از آزادی از زندان دور هم جمع شدند تا نقشه دستبرد به گیم‌نت‌ها را عملی کنند. آنها که شبانه به گیم‌نت‌ها در تهران و البرز دستبرد می‌زدند، پس از دستگیری به سرقت از 130مغازه اعتراف کردند.