مساوات در حقوق دولتی‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس به لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت چراغ سبز نشان داد
در لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، دولت می‌خواهد حقوق پرداختی را با فرمول مبتنی بر ارائه امتیازات و افزایش حق اولاد و حق عائله‌مندی افزایش دهد .