همسرکشی مقابل پاسگاه

مرد روستایی که برای برطرف کردن اختلافاتش با همسرش به پاسگاه رفته بود، وقتی فهمید او مهریه‌اش را به اجرا گذاشته در تصمیمی شتاب‌زده جلوی در پاسگاه با ماشین همسرش را زیر گرفت.