قاچاق خاک و فرونشست زمین؛ 2 تهدید سرزمین

قاچاق خاک و فرونشست زمین، 2عاملی است که علاوه بر اجرای طرح‌های عمرانی بدون ارزیابی زیست‌محیطی، برداشت چوب از جنگل، سدسازی، شکار غیرمجاز، تخریب و تبدیل اراضی جنگلی به ساخت‌وساز، طبیعت کشور را به‌شدت تهدید می‌کند.