دیکتاتوری در گوگل

مدیرعامل گوگل با اعلام اینکه این شرکت با همه‌پرسی اداره نمی‌شود تأکید کرده که برنامه ارائه موتور جست‌وجوی سانسور شده در چین ادامه دارد
با وجود اعتراض‌های گسترده از سوی پرسنل گوگل به سیاست‌های جدید این شرکت، ساندار پیچای، مدیرعامل این غول فناوری گفته این شرکت با همه‌پرسی اداره نمی‌شود و تصمیم‌ها براساس سیاست‌های تعیین شده پیش‌ می‌رود