وقتی هوای آلوده، اتوبوس کرونا می‌شود

همه‌ی ما در آلودگی هوا سهیم هستیم؛ هرکسی سهم خودش را دارد. شما پدر و مادرهایی که با ماشین بیرون آمدید به اندازه‌ی خودتان سهم دارید. همه‌ی سیستم حمل‌و‌نقل و صنایع ثابت و پالایشگاه‌ها در آلودگی هوا نقش دارند. باد هم نقش دارد، وقتی کم‌کاری می‌کند.