افول ستاره اوپک در اقتصاد جهانی

کاهش اهمیت نفت و تمایل کشورها به افزایش سقف تولید، جایگاه اوپک در اقتصاد جهانی را متزلزل کرده است
سازمان اوپک در 2دهه پیش رو با چالش‌های بی‌سابقه‌ای دست و پنجه نرم خواهد کرد؛ چالش‌هایی که در سایه تحولات پر سرعت بین‌المللی و البته ظهور گزینه‌های بدیل برای نفت در بازار انرژی، روزبه‌روز سخت‌‌تر می‌شوند.