نجات کوهنوردان گم‌شده در دماوند
ساعت‌ها جست‌وجوی امدادگران برای نجات 5کوهنورد گم شده در دماوند با نجات آنها در سرمای منفی 20درجه پایان یافت.