فهرست جدید کشورهای دارای سریعترین اینترنت

در رده‌بندی جدید یک جزیره کوچک در دریای مانش با میانگین سرعت دانلود 67/4 مگابیت برثانیه رتبه سوم را به‌خود اختصاص داده است
تایوان، سنگاپور و جرزیجزیره‌ای در دریای مانش و در نزدیکی ساحل نورماندی فرانسه دارای بیشترین سرعت اینترنت در جهان هستند. انگلستان در رتبه 33فهرست سرعت اینترنت و آمریکا در جایگاه پانزدهم این فهرست قرار گرفته است.