کمک زیست‌بوم فناوری و نوآوری برای شکست کرونا

​​​​​​​دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان اعلام کرد: «با کمک زیست‌بوم فناوری و نوآوری کرونا را شکست می‌دهیم» عنوان فراخوانی است که قصد دارد با هم‌افزایی فعالان زیست‌بوم فناوری و نوآوری گامی قدرتمند و هم‌افزا در کمک به مردم و جامعه برای مبارزه با ویروس جدید کرونا با استفاده از توان دانش‌بنیان‌ها و استارتاپ‌ها بردارد و از این ظرفیت علمی و فناورانه و نوآورانه موجود در کشور برای شکست دادن این بیماری بهره برد.