ایتالیا؛ کانون بحران اروپا

ایتالیا به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز شیوع ویروس کرونا در خارج از آسیا، نه‌تنها با افزایش آمار مبتلایان در داخل دست‌وپنجه نرم می‌کند که حالا به‌عنوان صادرکننده ویروس، باعث نگرانی دیگر کشورهای اروپا شده است.