09
دو شنبه 12 اسفند 1398
شماره 7895
درنگ2
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

دغدغه‌ای برای همه

دیدگاه
در سال 1398اتفاقات و تصمیمات بزرگ زیادی برای شهر تهران رخ‌داد.
ویژه
یکی از مهم‌ترین دستورکارهای کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در طول دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران، بررسی مستمر پروژه‌های عمرانی شهر از لحاظ اولویت بندی، پیشرفت فیزیکی، تامین منابع، سرعت انجام کار و نظارت بر انجام کار است.
اردیبهشت سال 1397بود که برای نخستین بار جلسه ستاد مناسب‌سازی‌ برگزار شد.

مسیری برای تردد 4هزار وسیله نقلیه در ساعت

پروژه جمع‌آوری پل گیشا و افتتاح زیرگذر کوی نصر چگونه اجرا شد؟
در طول سالیان متمادی، تردد در امتداد شرقی- غربی بزرگراه‌های شهید گمنام و جلال آل‌احمد به‌ویژه در ساعات اوج ترافیک، با یک گلوگاه مهم ترافیکی مواجه بود.