واکنش ایران به توافق آمریکا و طالبان

وزارت خارجه ایران در واکنش به توافق موسوم به صلح بین طالبان و آمریکا تأکید کرد: توافق صلح پایدار در افغانستان تنها از طریق گفت‌وگوی بین‌الافغانی با مشارکت گروه‌های سیاسی آن کشور، ازجمله طالبان و با درنظر گرفتن ملاحظات کشورهای همسایه افغانستان به‌دست خواهد آمد.