گندزدایی اماکن پرازدحام شهر تهران

مدیرعامل شرکت شهر سالم در گفت‌وگو با همشهری: مدیریت شهری پیشتاز درکمک رسانی به وزارت بهداشت برای مقابله با کروناست
«مدیریت شهری آمادگی لازم برای ضدعفونی و گندزدایی معابر را دارد و درصورت نیاز، اماکن پرازدحام و شلوغ شهر به‌صورت گسترده ضد‌عفونی می‌شود.» این را حمید چوبینه مدیرعامل شهر سالم شهرداری تهران در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرد.