چتری برای دو نفر

یکی‌شان می‌گفت: «عشق وقتی تموم میشه، آدم عاقل بی‌سر و صدا می‌ره پی زندگیش. عقل اینو می‌گه.» و آن یکی جواب داد که «می‌دونی مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که تو این مملکت عشق و عقل یه جا جمع نمی‌شه.»