15
چهار شنبه 18 تیر 1399
شماره 7982
سبک زندگی
23023622
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
قرار است بنویسید... کوتاه اما بنویسید... ساده، روان، راحت... از خیلی پیش از اینها بنا داشتیم فضایی را فراهم کنیم تا صحبت‌ها، دیدگاه‌ها، ایده‌ها، انتقادها، اعتراض‌ها و پیشنهادهای شما بی‌واسطه به صفحه ما راه پیدا کند.
۷قانون ‌طلایی ‌استفاده از ‌ماسک

# من-ماسک- می‌زنم

دیگر کمتر کسی شک دارد برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا چند روش ساده اما مهم، بیشتر نداریم.