5
چهار شنبه 18 تیر 1399
شماره 7982
زیست‌بوم
23023611
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
جدول‌اعداد | 3691
جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 7982
منابع طبیعی
در 2هفته اخیر 400مورد آتش‌سوزی بعضا مشکوک، 2500هکتار از اراضی ملی و عرصه‌های طبیعی و جنگلی ایران را از بین برد. 140هکتار از این مناطق را اراضی جنگلی تشکیل می‌دهند و مابقی علفزارهای بکر هستند.

2500 آژانس گردشگری تعطیل شدند

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران: آژانس‌های تعطیل‌شده به بازار بورس، دلار و سکه مهاجرت کردند
گردشگری
6ماه از شیوع کرونا در ایران می‌گذرد.