«9‌بیست‌وهفتم» حق بیمه به تأمین اجتماعی برگشت

عضو کمیسیون تلفیق بودجه۹۸ از واریز حق بیمه کارگران به حسابی زیر نظر تأمین اجتماعی براساس مصوبه این کمیسیون خبر داد.