3
یکشنبه 7 بهمن 1397
شماره 7589
شهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

اجرای طرح برگزیده پلاسکو نو

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران پس از بررسی طرح‌های برگزیده، اثر منتخب را اجرا می‌کند
11اثر برگزیده از بین 81اثر ارسالی به مسابقه طراحی «پلاسکو نو» پس از بازنگری در معاونت شهرسازی و معمای شهرداری تهران اجرایی خواهد شد.
ویژه
شهردار تهران گفت که در انتصابات مدیران شهری تنها 2 اصل تخصص و سلامت مدنظر قرار می‌گیرد.
شهردار منطقه 15 از افتتاح 20 پروژه ورزشی تا پایان سال 1397 خبر داد.

خوابگاه‌های شبیه شهر

گزارش میدانی از وضعیت شهر پردیس بعد از 30 سال
گزارش
طبق مصوبه هیأت وزیران در تاریخ 20اسفند‌ماه 1364، وزارت مسکن و شهرسازی به ایجاد نوشهرهای اطراف شهرهای بزرگ اقدام کرد.