رشد 56درصدی گردشگر ورودی

سفر اتباع و گردشگران خارجی به ایران در ۹‌ماه نخست امسال  حدود ۵۶درصد رشد داشته و در مقابل، سفر ایرانی‌ها به خارج از کشور ۳۰درصد کمتر شده است.