همایش «تهران؛ 4دهه معماری و طرح‌های شهری» برگزار می‌شود
رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران از برگزاری همایش «تهران؛ 4دهه معماری و طرح‌های شهری» خبر داد و گفت: هدف از برگزاری این همایش بررسی روند و جریان‌های معماری و طرح‌های شهری در تهران است.