18
یکشنبه 7 بهمن 1397
شماره 7589
ایرانشهر
23023442
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

آلاینده‌های پول‌ساز

نیروگاه‌های بسیاری در سراسر کشور فعالیت می‌کنند که ظرفیت تولید ۸۰ هزار و ۵۳ مگاوات برق را دارند. از سوی دیگر، 53 واحد پتروشیمی با ظرفیت 9/64 میلیون تن در کشور فعال است.