18
یکشنبه 27 مرداد 1398
شماره 7738
درنگ
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
​​​​​​​همانقدر که طرفداران ورود ماشین‌های خارجی به ایران آب در‌ هاون می‌کوبند، صدچندان بیشتر طرفداران نمایش فیلم خارجی در سینماها خود را سرکار گذاشته‌اند!
فیلم خارجی
مرور فیلم‌های اکران شده در 4دهه سینمای بعد از انقلاب نشان می‌دهد که فیلم‌های خارجی در اکران و فروش گیشه روندی به‌شدت نزولی را طی کرده‌اند.
چرا اکران فیلم خارجی در سالن سینما آرزو شد؟

انحصار شکست‌خورده و پایدار

سینما
سینما سال‌هاست با استدلال حمایت از سینمای ایران، اکران فیلم خارجی، محدود که نه در واقع تعطیل شده است.