لذت خرید با چرخ‌دستی

هوس خرید و لذت آن برای خیلی از ما در این خلاصه شده که اول هر ‌ماه سبد بزرگ و چرخ‌دار یک فروشگاه بزرگ را از ریل انتظار خارج کنیم و در راهروهای رنگارنگ دل بسپاریم به تفاوت‌ها و به معنی واقعی انتخاب کنیم.