با مردم

کارگزاران بیمه‌ ‌هنگام بیمه‌کردن خودرو، منزل یا هر چیز دیگری برای سقف بیمه دایم تبلیغ می‌کنند، اما هنگام وقوع حادثه به سقف بیمه‌ای خود متعهد نیستند.