4
شنبه 12 مرداد 1398
شماره 7726
اقتصاد
23023624
02123023902
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
آیین‌نامه تعیین سقف مدت قرارداد مشاغل با ماهیت غیرمستمر در دستور کار دولت قرار گرفته است.
بازار سهام
تحلیلگران بر این باورند که هرچند حذف 4صفر از پول ملی اثر اقتصادی و بنیادی مشخصی بر بازار سهام ندارد، اما می‌تواند از نظر روانی بر معاملات بازار سرمایه تأثیرگذار باشد.

پشت پرده تحریم دارو

آمریکا از طریق بانک‌های بین‌المللی مسیر ورود دارو به ایران را سد کرده است
تحریم
مقامات آمریکایی مدعی هستند که صادرات دارو، محصولات پزشکی و غذا به ایران و استفاده شهروندان ایرانی از خدمات بشردوستانه مشمول تحریم‌ها نمی‌شود